Zapraszamy do udziału w zajęciach sportowych!

Uwaga!!! Rozpoczynamy projekt „Sport na start 2022”!

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałe w Lublinie do udziału w zajęciach sportowych.

Miejsce: SOSW nr 2 przy ul. Głuskiej 5 w Lublinie

Czas: wtorki w godz. 18:30 – 20:00

Pierwsze zajęcia już 6 września!!!

Więcej informacji: 669-853-819.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Lublin.