Sprawozdania

Sprawozdania za lata 2017-2018

W 2017 roku Stowarzyszenie Camino realizowało zadania dofinansowane przez Gminę Lublin:

1/ Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (edukacyjne zajęcia sportowe)

2/ Rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku (wyjazd na spektakl „Mamma Mia!” do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie)

3/ Rehabilitacja osób niepełnosprawnych (zajęcia logopedyczne i SI)

4/ Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego (zajęcia taneczne zakończone Festiwalem Mikołajki Hip-Hopowe)

Wszystkie zadania zostały zrealizowane prawidłowo, a ich rozliczenia zostały zaakceptowane w całości. Ponadto Stowarzyszenie realizowało zadania finansowane ze środków własnych:

– Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

– Wycieczka – Świętokrzyska Polana

– zajęcia taneczne hip-hop

– aktywny udział w wydarzeniu „700 bębnów na 700-lecie Lublina”

– szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej –

– szkolenie „Kto, po co i jak – rzecz o wychowaniu”

– wykład „Opracowanie standaryzowanego bogatopolifenolowego nutraceutyku do zastosowania w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych”

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli w działaniach na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez:

– udział w debacie nt. wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – 13.10.2017 r.

– udział w programie telewizyjnym w TVP Lublin dot. sytuacji rodzin dorosłych osób z niepełnosprawnością.

– udział w Konferencji „5-lecie ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych” na KUL w Lublinie.

W 2018 roku Stowarzyszenie Camino realizowało zadania dofinansowane przez Gminę Lublin:

1/ Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (edukacyjne zajęcia sportowe)

2/ Rehabilitacja osób niepełnosprawnych (zajęcia logopedyczne i SI)

3/ Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego (zajęcia taneczne zakończone Festiwalem Mikołajki Hip-Hopowe).

Zadania zlecone przez Województwo Lubelskie poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie:

1/ „Indywidualne zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” – kwota dotacji

Należy podkreślić, że w okresach, których nie obejmują działania w ramach uzyskanych dotacji działalność w obszarze edukacyjnych zajęć sportowych, rehabilitacji naszych podopiecznych, czy promowania ich aktywności i osiągnięć prowadzimy w sposób ciągły ze środków własnych.

Dodatkowo zorganizowaliśmy imprezy integrujące środowisko rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie, m.in.:

1/ wycieczki, np. „W poszukiwaniu wiosny” do Poleskiego Parku Narodowego,

2/ impreza sportowa z okazji Dnia Dziecka

3/ Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, np. wspólne wyjście na koncert „Tribute to Dirty Dancing – Music & Dance Show” w dniu 25.02.2018 czy koncert Alvaro Soler w dniu 7.09.2018

Uczestniczyliśmy także w szkoleniach i konferencjach nt. bieżącej sytuacji osób niepełnosprawnych, m.in. w konferencji poświęconej problemom mieszkalnictwa osób z niepełnosprawnością „Niepełnosprawni intelektualnie – miejsce zamieszkania”, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani” w dniu 20.11.2018 r.

Przy organizacji wymienionych działań współpracujemy z podmiotami zarówno publicznymi, samorządowymi (MOPR, ROPS) oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Należy tu wymienić m.in. szkoły, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zapewniające spełnienie potrzeb edukacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną, instytucje rządowe i samorządowe udzielające dotacji na naszą działalność statutową, terapeutów i rehabilitantów pracujących z naszymi podopiecznymi, stowarzyszenia, w szczególny sposób Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „IUVO”.

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes – Waldemar Kozakiewicz

Wiceprezes – Anita  Grzegorczyk

Sekretarz – Izabela Nieznańska