Stowarzyszenie „Camino” zaprasza do udziału w projekcie

Stowarzyszenie „Camino” zaprasza do udziału w projekcie „W drodze do samodzielności”. Jest to przedsięwzięcie inicjujące zawiązanie się grupy samopomocowej dla rodziców i opiekunów prawnych młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nasi podopieczni już wkrótce wkroczą na ostatni etap kształcenia i staną wobec konieczności wyboru dalszej drogi życiowej. Przygotowanie ich do tego wymaga od nas – rodziców i opiekunów, gruntownej refleksji nad tym jak może i powinna wyglądać dorosłość człowieka z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem jego indywidualnego potencjału. Kolejnym ważnym zagadnieniem, z którym rodzic musi się zmierzyć jest niezależność. Bez niej dziecko nie może zyskać samodzielności, a jednak ma ona swoje ograniczenia w przypadku osób z tego rodzaju niepełnosprawnością. Planujemy 8 spotkań dla 20-30 osobowej grupy rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 3 wyjazdy na wizyty studyjne. Grupa będzie miała charakter półotwarty, to znaczy – będą mogli w niej uczestniczyć również rodzice zainteresowani na przykład tylko jednym, konkretnym zagadnieniem. Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w projekcie: tel. 783-470-917. lub 500-203-021 . Termin zgłoszeń: do 15.06.2020 r. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020 r.

3 lata Camino!

Drodzy Przyjaciele Camino!
Dzisiaj obchodzimy nasze trzecie urodziny. Dziękujemy, że jesteście z nami i towarzyszycie nam w drodze ku przyszłości!

Stowarzyszenie CAMINO zaprasza na szkolenie nt. budowania kręgów wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną.


Termin: 12 października 2019 r. 9:00 – 14:00
Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie przy ul. Hirszfelda 6 w Lublinie
Cena: 50,00 zł


Zapisy: tel. 501 821 915
Program:
1/ Prezentacja filozofii kręgów wsparcia
2/ Przykłady działających kręgów
3/ Przerwa kawowa
4/ Część warsztatowa – budujemy krąg wsparcia już dzisiaj.
Zapraszamy!

Zapraszamy do udziału w hip-hopowych zajęciach tanecznych!

Stowarzyszenie Camino zaprasza dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałą w mieście Lublin do udziału w hip-hopowych zajęciach tanecznych. Zajęcia będą się odbywały w MDK „Pod Akacją” przy ul. Chrobrego 18 w czwartki w godz. 18:30 – 19:30. Pierwsze zajęcia już dzisiaj 26.09.2019 r.!
Informacje i zapisy: tel. 783-470-917

——————————————————————————————————-
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych od Miasta Lublin, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

Nasi Sympatycy i Członkowie uhonorowani!

Medal Prezydenta Lublina otrzymał Pan Robert Sych, a specjalne wyróżnienie Pan Mariusz Trościańczyk – nasi wspaniali terapeuci, nauczyciele oraz przyjaciele naszych dzieci i naszego Stowarzyszenia ,,Camino” Panowie od wielu lat uczą dzieci niepełnosprawne w SOSW na ul.Głuskiej 5 w Lublinie oddając im swoje ogromne serca. To Im nigdy nie brakuje wiary i siły i dzięki nim niemożliwe zawsze staje się możliwe !!!! DZIĘKUJEMY W IMIENIU DZIECI ORAZ RODZICÓW.


[ sport krótki film ]

Z wielką radością informujemy także, że dzisiaj Medal Prezydenta Miasta Lublin otrzymała Katarzyna Siedlecka! Osoba wielkiego serca, wrażliwości, walcząca o godność każdego człowieka, a zwłaszcza tych, którym godności często się odmawia. Współzałożycielka Camino, nasza inspiracja! Kasiu, z całego serca gratulujemy!

Składamy ogromne gratulacje również Anicie Grzegorczyk, która miała zaszczyt odebrać dziś na uroczystej gali medal Prezydenta Miasta Lublina. Anita od wielu lat działa w naszym mieście na rzecz osób niepełnosprawnych i my wiemy o tym najlepiej  😉 że gdyby nie Anita nie byłoby ,,Camino” Cieszymy się niezmiernie, że zostało dostrzeżone przez innych Jej wielkie serce ❤

Uwaga Caminowi hip-hopowcy!

Po wakacjach spotykamy się tradycyjnie w czwartki.
Uwaga!!! Pierwsze zajęcia 12.09.2019 r. !!!
Miejsce – to samo – MDK „Pod Akacją” przy ul. Chrobrego 18
Godzina – jeszcze jest ustalana, rezerwujcie czas po 18.
Przyjdźcie – jak zawsze – tłumnie! 

:), zabierzcie rodzeństwo i przyjaciół! Do zobaczenia!

Zapraszamy na zajęcia sportowe!

Zapraszamy na zajęcia sportowe 10.09.2019 r. w godz. 18:30 – 20:00 do sali gimnastycznej SOSW nr 2 w Lublinie przy ul. Głuskiej 5. Gwarantujemy dużo ruchu pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry, wiele emocji w rywalizacji z rówieśnikami i ogrom satysfakcji z odnoszonych sukcesów w przełamywaniu swoich barier i słabości.