Facebook

Znajdź nas na Facebooku!  Odwiedź nasz oficjalny profil!

https://www.facebook.com/StowarzyszenieCamino/ 

Zapraszamy także do grupy dyskusyjnej!  Rozmawiamy szczerze, dzielimy się opiniami. Nasza grupa ma charakter zamknięty.

Oto ostatnie nasze posty na profilu oficjalnym:

Zapraszamy 7 czerwca o godzinie 18.30
na Walne Zebranie oraz podsumowanie działań stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w Domu Kultury "Pod Akacją" przy ul. B.Chrobrego 18

Facebook photo

Zapraszamy wszystkich serdecznie 3 czerwca w godzinach 11.00 - 13.00 na Dzień Rodziny na Stadion Arena Lublin. Po wspólnym rodzinnym meczu oraz zabawach sportowych na zielonej murawie boiska zapraszamy na pizzę do restauracji ,,Siedem życzeń,, Al.Zygmuntowskie 4 (przy MOSIRZE).
Zapisy prosimy kierować pod numer telefonu: 504-720-675 do dnia 26 maja. Składka 25 zł od osoby. Obowiązuje obuwie oraz strój sportowy !!!

Facebook photo

"Dodatkową zmianą, korzystną dla opiekunów jest pominięcie w sumowanych dochodach (12 krotności renty socjalnej) wartości otrzymywanego zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby niepełnosprawnej. Jego wartość, już w wstecznie, w rozliczeniach roku 2017 r., nie ma wpływać na prawo do ulgi rehabilitacyjnej opiekunów. Dzięki takiej zmianie część opiekujących się osobami bliskimi odzyska prawo do ulgi i będzie uprawnionych do skorygowania swoich zeznań PIT za 2017 r."
https://www.pit.pl/aktualnosci/renta-socjalna-a-ulga-rehabilitacyjna-zasilek-pielegnacyjny-a-pit-opiekunow-923744?smclient=b4772202-0f9d-11e7-8101-0cc47a1256ac&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=nlt_pit_daily/

"W głosowania przyjęto poprawki zakładające ulgi podatkowe dla osób, na których utrzymaniu pozostają najbliżsi członkowie rodziny z niepełnosprawnością, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego."

Z tego wynika, że nadal opiekunowie osób, które pobierają rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny nie będą mogli skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

Więcej zmian:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,9930,sejm-przyjal-2-pakiet-za-zyciem.html

Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS.
http://www.zus.pl/dzienon
Serdecznie zapraszamy na Dzień Osób z Niepełnosprawnością!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje to wydarzenie wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym i Instytutem Transportu Samochodowego i w różnych miastach w całej Polsce.

Oddział ZUS w Lublinie:

Godziny wydarzenia: 09:00 – 14:00.
Miejsce: ZUS Oddział w Lublinie, ul. Zana 36a.
Harmonogram

9:00 – 9:45 – Aktywność naukowo-zawodowa osób z niepełnosprawnością (zasady przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnień pracowniczych; wsparcie ze strony uczelni, ulgi, uprawnienia) – Krzysztof Piskorz (ZUS Oddział w Lublinie).

10:00 – 11:15 – Prezentacja samochodów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz sposobów dofinansowania do kursu prawa jazdy oraz osprzętu – Adam Grabiec (OSK Grabiec Lublin) (plac pomiędzy budynkami 36 a 36a).

11:15 – 11:30 – Wsparcie PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – Iwona Osmałek (PFRON Lublin).

11:30 – 12:15 – Pomoc osobom niepełnosprawnym w ramach programu „Aktywny Samorząd” –Agnieszka Czapska (MOPR Lublin).

12:15 – 12:45 – Poczta Polska bez barier – Marek Krakowski (Dyrektor Regionu Pionu Kapitału Ludzkiego PP w Lublinie).

12:45 – 13:30 – Sport jako istotny element w rehabilitacji społeczno- zawodowej – Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji „Start” Lublin.

13:30 – 14:15 – Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SILOE – o działalności stowarzyszenia - Ewa Gąsior (Prezes SILOE Lublin).

Zaproszone instytucje: MOPR, Poczta Polska, PFRON, Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji „Start” Lublin, OSK Grabiec, Stowarzyszenie SILOE