Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Camino” powstało w lutym 2017 roku, lecz jego członkowie od kilkunastu lat zaangażowani są w pracę społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie, popieranie koordynowanie i współdziałanie przy realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturalnej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.