Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Camino” powstało w lutym 2017 roku.  Członkowie stowarzyszenia od kilkunastu lat angażują się w pracę społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. W życiu codziennym są rodzicami oraz opiekunami osób niepełnosprawnych .

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie, popieranie, koordynowanie i współdziałanie przy realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturalnej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

więcej o nas …