Zapraszamy na zajęcia sportowe!

Zapraszamy na zajęcia sportowe 10.09.2019 r. w godz. 18:30 – 20:00 do sali gimnastycznej SOSW nr 2 w Lublinie przy ul. Głuskiej 5. Gwarantujemy dużo ruchu pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry, wiele emocji w rywalizacji z rówieśnikami i ogrom satysfakcji z odnoszonych sukcesów w przełamywaniu swoich barier i słabości.