Więcej o nas

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „CAMINO” jest podmiotem nowym, powstało w lutym 2017 roku, lecz jego członkowie od kilkunastu lat byli zaangażowani w pracę społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.


Celem Stowarzyszenia jest propagowanie, popieranie, koordynowanie i współdziałanie przy realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturalnej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

Jako stowarzyszenie aktywnie przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie w  województwie lubelskim.

Wiele działań  realizujemy dzięki dotacjom oraz zaufaniu lubelskich instytucji, jednak są to środki niewystarczające na pokrycie wszystkich potrzeb działalności naszego stowarzyszenia. Część realizowanych zadań finansujemy ze  środków własnych  pozyskanych od członków stowarzyszenia oraz ludzi dobrej woli.

Oto przykłady projektów realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, dotowanych przez Prezydenta Miasta Lublina:

  • rehabilitacja osób niepełnosprawnych – zajęcia logopedyczne i SI (integracja sensoryczna) w latach 2017-2019
  • edukacyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 2017-2019
  • zajęcia hip-hop dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 2017-2019
  • „Pikniki Familijne” dla rodzin osób niepełnosprawnych 2017-2018

Od 3 lat organizujemy dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Festiwal Hip-Hopowy. Podczas tego wielkiego wydarzenia osoby niepełnosprawne z naszego miasta mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności oraz  pasji  tanecznych.

Ze środków własnych pozyskiwanych od rodziców oraz sponsorów organizujemy całoroczne zajęcia edukacyjne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie: SI, logopedia, zajęcia sportowe, hip-hop. W ramach integracji środowiska osób niepełnosprawnych  organizujemy wycieczki  krajoznawcze oraz edukacyjne do ciekawych miejsc naszego regionu takich jak:  Poleski Park Narodowy, Kazimierz Dolny, Janów Lubelski. Cyklicznie organizujemy imprezy integracyjne dla  środowiska osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz sympatyków poprzez organizowanie wspólnych wyjść kulturalnych do kin, teatru oraz na koncerty w naszym mieście. Dzięki temu łamiemy bariery w dostępności do dóbr kulturalnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pokazując, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dzięki wszystkim  tym  aktywnościom osoby niepełnosprawne mogą pokonać szereg granic  w dostępie do otaczającego je świata, a jednocześnie zaistnieć w naszym społeczeństwie, wyjść z czterech ścian, na które często są skazane.

Jako stowarzyszenie „Camino” jesteśmy inicjatorami programu – Przyjazny dojazd do szkoły. We współpracy ze szkołami, rodzicami osób niepełnosprawnych oraz  MPK i ZTM pracujemy nad wyznaczeniem standardów, które pozwolą na dostosowanie dojazdu busami dzieci niepełnosprawnych do szkół i ich domów w Lublinie do ich możliwości i potrzeb.

 Duży nacisk kładziemy na rozwój pasji nie tylko naszych podopiecznych, ale również osób  niepełnosprawnych zamieszkujących nasze województwo. Organizujemy zajęcia taneczne z hip – hopu. Możemy pochwalić się 20-osobową grupą taneczną reprezentującą nasze stowarzyszenie od 3 lat na  różnych imprezach kulturalnych naszego miasta. Rozwijamy nasze zainteresowanie tańcem i teatrem poprzez poszerzenie umiejętności tanecznych, ale także podpatrujemy najlepszych uczestnicząc w spektaklach muzycznych  Teatru ROMA w Warszawie .

Ze wszystkich sił staramy się, aby nasze dzieci były jak najbardziej samodzielne, potrafiły się komunikować, radziły sobie w codziennym życiu, ale także rozwijały w pełni swoją osobowość. Naszym celem jest aby  każdy z naszych podopiecznych znalazł swoje miejsce w naszym społeczeństwie. Jednak wciąż towarzyszy nam myśl: co będzie z nimi kiedy nas zabraknie? Czy znajdą swoje miejsce w świecie, jakie to miejsce będzie, czy będą tam szczęśliwi? Nie chcemy załamywać rąk, ale w miarę naszych możliwości już teraz zadbać o ich przyszłość. Chcemy stworzyć wspomagane miejsca pracy i zamieszkania, dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Nie jest to sprawa prosta i trzeba się do niej dobrze przygotować, dlatego już teraz organizujemy cykl szkoleń i warsztatów, które nam w tym pomogą. W przyszłości chcemy zająć się także m.in. mieszkalnictwem chronionym i zatrudnieniem wspomaganym dla naszych Podopiecznych.