Stowarzyszenie Camino zaprasza na zajęcia logopedyczne.

Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną w wieku do 24 lat, mieszkających na terenie Miasta Lublin.Zadanie jest współfinansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.Szczegółowe informacje: tel. 783-470-91