Więcej o nas

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „CAMINO” jest podmiotem nowym, powstało w lutym 2017 roku, lecz jego członkowie od kilkunastu lat byli zaangażowani w pracę społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.


Celem Stowarzyszenia jest propagowanie, popieranie koordynowanie i współdziałanie przy realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturalnej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

Oto przykłady projektów realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, dotowanych przez Prezydenta Miasta Lublina:

  • rehabilitacja osób niepełnosprawnych – zajęcia logopedyczne i SI (integracja sensoryczna);
  • rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych – wyjazd do Teatru ROMA w Warszawie na musical „Mamma Mia!”;
  • edukacyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kolejne realizowane aktualnie zadania to:
    – zajęcia hip-hop dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną;
    – zajęcia ruchowe dla rodziców osób niepełnosprawnych;
    – majowy Piknik Familijny dla rodzin osób niepełnosprawnych.

W najbliższym czasie planujemy zorganizowanie szeregu imprez integracyjnych dla środowiska rodzin osób niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego.

W naszych planach są także szkolenia i konferencje dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i terapeutów. W przyszłości chcemy zająć się także m.in. mieszkalnictwem chronionym i zatrudnieniem wspomaganym dla naszych Podopiecznych.