Zapraszamy na szkolenie

W październiku Stowarzyszenie ” Camino” zaprasza wszystkich chętnych rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie na szkolenie.  Zarezerwujcie czas tylko dla siebie w dniach 7-8 października!

Stowarzyszenie Camino zaprasza rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną na 2-dniowe szkolenie w terminie 7-8 października 2017 r. w Centrum Odnowy Holistycznej „Siódmy Las” w Zawadzie k. Wąwolnicy.

Szkolenie będzie dotyczyło dwóch sfer życia rodzica/opiekuna osoby niepełnosprawnej: kompetencji wychowawczych i podstaw rehabilitacji ruchowej.

Pierwsza część szkolenia pt. „Kto i po co – rzecz o wychowaniu” zostanie przeprowadzona w formie warsztatów umiejętności wychowawczych przez mgr Katarzynę Siedlecką.


Druga część szkolenia pt. „Prawidłowe oddychanie – prawidłowa postawa” będzie się składało z teoretycznego wstępu i warsztatów praktycznych. Zostanie przedstawiona koncepcja Dynamic Neuromuscular Stabilisation (DNS z Praskiej Szkoły Rehabilitacji). 


W programie również projekcje filmów, dyskusja, spotkanie integracyjne.  Cena: 300,00 zł.


Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel.: 783-470-917 do dnia 30.09.2017 r.


Mgr Katarzyna Siedlecka – psycholog, pedagog specjalny, posiada uprawnienia do nauczania i wspomagania rozwoju ucznia z autyzmem. pracownik SOSW nr 1 w Lublinie na co dzień pracuje z młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Współautorka programu „Jestem dorosły – chcę pracować”.


Mgr Elżbieta Krzyworzeka – fizjoterapeuta, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, posiada rozległe doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zdobyte m.in. w Bristol General Hospital w Wielkiej Brytanii, prowadzi gabinet EduCo. Edukacja & Rehabilitacja, m.in. propagujący koncepcję DNS Praskiej Szkoły Rehabilitacji w Polsce